Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sastanak sa Transparency International BiH

JU Biblioteka Sarajeva inicirala je saradnju sa Transparency International BiH, a sastanak je održan u petak 10.9.2021. godine u Hotelu “Evropa” u Sarajevu. Na sastanku je bilo riječi o provođenju konkursnih procedura zapošljavanja i javnih nabavki u javnim ustanovama i institucijama, kao i o monitoringu koji provodi ova organizacija kada je u pitanju zakonitost i transparentnost u spomenutim procesima, te o pružanju pravne pomoći u konkretnim postupcima nabavki u okviru Centra za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije.

Sastanku su ispred Biblioteke prisustvovali direktorica Merima Lendo i Narcis Saračević. Dogovoren je nastavak saradnje u cilju snažnijeg i transparentnog sistema javnih nabavki i procesa zapošljavanja koji je ključan za sprečavanje korupcije u ovoj oblasti.

Inače, Transparency International BiH je duži niz godina angažovan na unapređenju sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, i to kroz sljedeće aktivnosti:

  • Analiza stanja i kreiranje preporuka za unapređenje zakonskog okvira i implementacije Zakona o javnim nabavkama u BiH;
  • Saradnja na jačanju kapaciteta institucija sistema javnih nabavki u BiH;
  • Stvaranje koalicija sa drugim zainteresovanim stranama – nevladinim organizacijama i poslovnim sektorom, radi uspješnijeg zagovaranja za unapređenje sistema;
  • Pružanje pravne pomoći oštećenim ponuđačima u konkretnim postupcima nabavki u okviru Centra za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije;
  • Organizovanje i učestvovanje u obukama za ugovorne organe, ponuđače, nevladine organizacije i medije, o relevantnim propisima i praksama javnih nabavki.