Skupština KS: Podržani programi rada 13 javnih kulturnih ustanova Kantona Sarajevo

Na zasjedanju Skupštine Kantona Sarajevo (28.9.2021) skupštinski zastupnici su usvojili odluke o davanju saglasnosti na programe rada sa finansijskim planovima za 2021. godinu 13 javnih kulturnih ustanova Kantona Sarajevo, i to: Sarajevskog ratnog teatra – SARTR, Kamernog teatra ‘55 Sarajevo, Međunarodnog teatarskog festivala – Scena MESS, Muzeja Sarajevo, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Historijskog arhiva Sarajevo, Muzeja “Alija Izetbegović”, Bosanskog kulturnog centra Kantona Sarajevo, “Collegium artisticuma” Sarajevo, Pozorišta mladih Sarajevo, Sarajevske filharmonije, Narodnog pozorišta Sarajevo, te Biblioteke Sarajeva.

Objavi ovu vijest na svom profilu