Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skupština KS: Podržani programi rada 13 javnih kulturnih ustanova Kantona Sarajevo

Na zasjedanju Skupštine Kantona Sarajevo (28.9.2021) skupštinski zastupnici su usvojili odluke o davanju saglasnosti na programe rada sa finansijskim planovima za 2021. godinu 13 javnih kulturnih ustanova Kantona Sarajevo, i to: Sarajevskog ratnog teatra – SARTR, Kamernog teatra ‘55 Sarajevo, Međunarodnog teatarskog festivala – Scena MESS, Muzeja Sarajevo, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Historijskog arhiva Sarajevo, Muzeja “Alija Izetbegović”, Bosanskog kulturnog centra Kantona Sarajevo, “Collegium artisticuma” Sarajevo, Pozorišta mladih Sarajevo, Sarajevske filharmonije, Narodnog pozorišta Sarajevo, te Biblioteke Sarajeva.