Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stručni skup Društva bibliotekara F BiH – “Nove mogućnosti, novi pristupi”

U JU Gradska biblioteka Kakanj 5.12.2023. godine održan je stručni skup Društva bibliotekara Federacije Bosne i Hercegovine pod nazivom “Nove mogućnosti, novi pristupi”. Na skupu je bilo riječi o novim pristupima u bibliotekarstvu i predstavljen je okvirni prijedlog zakonske regulative bibliotečke prakse Federacije BiH. Kolegica Renata Kapo iz Službe za nabavku i obradu bibliotečke grade JU Biblioteka Sarajeva, ujedno jedna od organizatorica Skupa, održala je predavanje na temu “Obrada knjižnog fonda, primjeri iz prakse”.

 

Stručnom skupu prisustvovao je veliki broj kolega bibliotekara iz Bosne i Hercegovine.