Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Voditeljica Službe za razvoj, matične poslove i edukaciju JU Biblioteka Sarajeva Hatidža Demirović posjetila Gradsku biblioteku Ilijaš

Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju JU Biblioteke Sarajevo najmanje jednom godišnje obilazi sve biblioteke. U domenu obavljanja matične funkcije, vodi evidenciju i pruža stručnu pomoć samostalnim bibliotekama i bibliotekama u sastavu, te priprema i organizira skupove, simpozije i seminare za kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje u bibliotečkoj struci.

Tim povodom voditeljica Službe Hatidža Demirović danas je posjetila Gradsku biblioteku Ilijaš i školske biblioteke, te za Radio Ilijaš govorila nešto više o samoj posjeti bibliotekama.

Danas je planirano da u okviru naših obaveznih poslova koji su definisani Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti i Pravilnikom o obavljanju matičnih poslova, te da u okviru te legislative obiđemo Gradsku biblioteku Ilijaš, ali i školske biblioteke. Pogledat ćemo uslove rada biblioteke po svim parametrima koje definišu rad biblioteke. Dakle, prostor, knjižni fond, obrada, kadrovi, samo poslovanje biblioteke da li je u skladu sa domaćim i stranim standardima – kazala je.

Što se tiče samog uvida, ističe da se najviše obraća pažnja na generalne uslove rada, i kasnije na stručni rad.

Pogledam knjižni fond, da li je on obrađen po pravilima, standardima i normativima. Da li je biblioteka nabavila računarski program koji je u skladu sa propisima. Negdje je potrebno i neke konsultacije dati. Uglavnom se sad radi na informatizaciji, te njihovom uvezivanju online kooperativnog bibliografskog sistema COBISS, gdje je to u mogućnosti. Tamo gdje nije moguće, postoje jeftiniji programi koji mogu zadovoljiti potrebe rada biblioteke – rekla je Demirović.

Ako nije sve po propisima, što se tiče sankcija Demirović ističe da Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju JU Biblioteke Sarajevo nema mogućnost upravnog postupka, pa prema tome ne pravi se rješenje kako je u Zakonu.

Ja idem na formu izvještaja, opišem stanje i dam prijedlog za otklanjanje uočenih nedostataka. Napišem preporuke i rok u kojem se ti nedostaci mogu otkloniti. Ono što je bitno za školske biblioteke, ne dajem ocjenu njihovom rada, nego to uradim opisno da je zadovoljavajući rad, dobar i slično, recimo ocjenjujem prema parametrima – kazala je.

Na pitanje na šta to uposlenici trebaju obratiti pažnju što se tiče vođenja biblioteke, Demirović naglašava da joj je drago kad biblioteka prati izdavačku produkciju i da koliko može vodi računa o kulturnom radu u svojoj sredini.

Da biblioteku u mjesnom centru utiče za razvoj kulture, to je što se tiče prosvjetnog rada. Što se tiče bibliotečkog da prati standarde normative, te da fond obrađuje po univerzalnoj decimalnoj kvalifikaciji, a to je obrada fonda po granama znanja – zaključila je.

Na osnovu postojećih zakonskih propisa, Matična služba je u obavezi da vrši neposredni stručni nadzor nad provođenjem propisa kao i standarda i normativa u oblasti bibliotekarstva, te daje prijedloge za poboljšanje rada školskih biblioteka.

Izvor: Radio Ilijaš
Hata Mehmedović